Nowa filia w Oświęcimiu

12 lat temu
oswiecim-warsztat-1.JPG

Szyby Samo­chodowe Oświęcim – infor­mu­jemy o otwar­ciu nowego punktu wymi­any szyb samo­chodowych w Oświęcimiu przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego 70.

Nasza nowa filia mieści się w pobliżu Stacji Paliw Chemoil, na placu bazy Transchemii.

Zapraszamy wszys­t­kich klien­tów do odwiedzenia nowego punktu wymi­any szyb samo­chodowych Auto Szyby F.P.H.U Szafron Marcin i sko­rzys­ta­nia z naszych usług.

Zaj­mu­jemy się kom­plek­sowym ser­wisem szyb samo­chodowych

  • sprzeda­jemy nowe szyby i uży­wane do samo­chodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych.
  • wymieni­amy szyby , mon­taż, demontaż.
  • napraw­iamy pęknię­cia, oczka, ubytki w szy­bach, odpryski.
  • uszczel­ni­amy szyby, szyberdachy.
  • napraw­iamy pod­nośniki szyb bocznych.
  • wymieni­amy uszczelki, filtry
  • przy­ciem­ni­amy szyb, kleimy lusterka
  • zaj­mu­jemy się również sprzedażą narzędzi i chemii do mon­tażu szyb , w naszej ofer­cie posi­adamy również uszczelki, listwy, sen­sory, kleje i inne niezbędne akce­so­ria do ser­wisu szyb samochodowych.

Zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do sko­rzys­ta­nia z naszych usług. Służymy fachową wiedzą, rzetelną pracą i atrak­cyjnymi cenami. Oczy­wiś­cie dojeżdżamy na miejsce mon­tażu. Wys­taw­iamy fak­tury VAT.

Auto Szyby F.P.H.U Szafron Marcin
Godziny otwar­cia:
Od poniedzi­ałku do soboty – 9.00 do 17.00
Niedziele – nieczynne.
Tel: 502 397 360
E mail szyby1@op.pl