Oferta szyb samochodowych

Szyby samo­chodowe

Przed­staw­iamy ofertę sprzedaży, wymi­any, mon­tażu szyb samo­chodowych do każdego typu i mod­elu samo­chodu, osobowegociężarowego. Wymieni­amy i sprzeda­jemy szyby samo­chodowe nie tylko do samo­chodów osobowych, ale także do pojazdów spec­jal­isty­cznych, budowlanych takich jak:

 • dźwigi,
 • do maszyn rol­niczych, leśnych,
 • trak­tory, ratraki,
 • do samo­chodów terenowych, kabrioletów,
 • auto­busy, busy, ciężarowe,

Miękkie szyby do kabrioletów

W naszej ofer­cie posi­adamy również szyby tylne do kabri­o­letów. Są to tak zwane szyby miękkie wyko­nane z PVC-​glass. Szyby miękkie ofer­u­jemy w różnych wer­s­jach kolorysty­cznych bezbar­wne, w odcie­niu zielonym, w lekkim odcie­niu niebieskim lub brązie.

Miękkie szyby do kabri­o­letów które ofer­u­jemy posi­adają filtr UV, doskon­ałą trans­par­ent­ność i prze­jrzys­tość. Ich wielką zaletą jest oczy­wiś­cie fakt że nie pękają przy wielokrot­nym składa­niu i rozkłada­niu dachu i są objęte roczną gwarancją. Są to szyb odporne na szkodliwe dzi­ałanie warunków atmos­fer­ycznych, są elasty­czne, grubości 1mm, a nie szty­wne i twarde.

W zależności od mod­elu cabrio szyby wszy­wamy bezpośred­nio do mate­ri­ału poszy­ciowego lub wszy­wamy zamek do szyb wpinanych.

Najpop­u­larniejsze dostępne u nas szyby miękkie – cabrio:

 • Audi 80
 • BMW E30, BMW E36, BMW Z3
 • Fiat Bar­che­tta, Fiat Punto,
 • Ford Escort 1, 2,
 • Mer­cedes W107, W124, SL500, W129,
 • Peu­geot 205, 306,
 • Reanault Megane
 • Opel Astra, Opek Kadett
 • VW Golf I, III,
 • Suzuki Swift

W naszym sklepie fir­mowym Obec­nie dostępne są kos­me­tyki do pielę­gnacji, czyszczenia i kon­serwacji poszy­cia dachów cabrio z serii 303, Ren­ovo, Meguiar’s Water­proof i Son­axa. Są to kos­me­tyki które impreg­nują mate­riał dachu, przy­wracają mu elasty­czność i odży­wiają kolor poszy­cia. Można u nas także kupić wszelkiego rodzaju uszczelki i linki do kabrioletów.

Pozostałe usługi

Wymieni­amy uszczelki, przek­le­jamy nakle­jki rejes­tra­cyjne, uszczel­ni­amy szy­ber­dachy, kleimy lustra.

W naszym sklepie fir­mowym mamy w sprzedaży akce­so­ria oraz chemię i narzędzia do mon­tażu szyb najlep­szych marek na rynku:

 • kleje do szyb samo­chodowych: FORCH, SIKA, WURTH
 • akty­wa­tory: FORCH, WURTH, SIKA
 • primery: FORCH, SIKA, WURTH
 • masy i pianki uszczel­ni­a­jące, grun­tu­jące, zmywacze, odtłuszcza­cze: FORCH, TERO­SON, BERNER, BOLL, WURTH
 • środki do regen­er­acji ogrze­wa­nia tyl­nej szyby
 • dłuta do kleju, druty do wyci­na­nia szyb, uch­wyty do drutu, aplika­tory, ostrza, klipsy.
 • uszczelki do wszys­t­kich typów szyb samochodowych
 • żele pod sensory
 • wycier­aczki
 • inne akce­so­ria do mon­tażu szyb

Forch logoSIKA logoOMNIGLASS logoTEROSON logoBERNER logoBOLL logo