Cennik

Wymi­any szyby przed­niej (demon­taż i mon­taż) już od 120 złotych

Nowe szyby samo­chodowe cen­nik

Ceny nowych szyb z mon­tażem poda­jemy w infor­ma­cji tele­fon­icznej bądź w odpowiedzi na zapy­tanie e-​mail.

  • tel 502397360 lub 502590277
  • e-​mail szyby1@op.pl

Zapy­taj o swoje auto

Uży­wane szyby samochodowe

Posi­adamy dostęp do w pełni wartoś­ciowych, uży­wanych auto szyb.

Dostęp­ność i cena jest każ­do­ra­zowo usta­lana dla danego przypadku.

Prosimy o wcześniejszy kon­takt

Mercedes Azor

Kon­takt