Szyby Samochodowe

(Do uzu­pełnienia)

Szyby samo­chodowe do wszyt­s­kich marek i typów pojazdów.

  • do samo­chodów osobowych
  • do samo­chodów ciężarowych
  • do pojazdów specjalistycznych
  • dźwigi, trak­tory, kabri­o­lety, motocylke,

W naszej ofer­cie mamy również chemię i narzędzia niezbędne do mon­tażu i naprawy szyb samochodowych

Chemia – kleje, primery, akty­wa­tory, uszczel­ni­acz, środki do odnowy ścieżek ogrze­wa­nia szyby.

Narzędzia – dłuta, skrobaki, ostrza, uch­wyty do drutu, druty,

Inne – żele pod sen­sory, klipsy, spinki, taśmy dwus­tronne, czyś­ciwa, aplika­tory, uszczelki, listwy, wycieraczki,

Tapicerstwo samo­chodowe – naprwa i renowacje ele­men­tów tapicerowanych wnetrza samo­chodu, odnaw­ianie pod­su­fitek, szy­cie pokrow­ców na siedzenia samo­chodowe, moto­cykli, wózków widłowych, trak­torów i innych. Zaj­mu­jemy się również wygłuszaniem kabin.

Szyba samochodowa tuż przed montażem.

  • sdfadf

  • sdffd