Przyciemnianie szyb Pszczyna

4 lata temu
folie-auto.jpg

Ofer­u­jemy przy­ciem­ni­anie szyb klien­tom z okolic Pszczyny.

Pro­fesjon­al­nie przy­ciem­nione szyby samo­chodowe atestowanymi foliami zapew­ni­ają 99% redukcji promieniowa­nia UV, a co za tym idzie popraw­iają skuteczność dzi­ała­nia kli­matyza­cji i ograniczają w znaczący sposób nagrze­wanie się wnętrza samochodu.

Chronią także wnętrze samo­chodu przed nagrzaniem powi­etrza oraz zabez­pieczają plas­tikowe i tapicerowane ele­menty wnętrza samo­chodu przed popękaniem i wyblaknięciem.

Zaletą foliowa­nia szyb samo­chodowych jest fakt, iż jest to pro­ces odwracalny, tzn. można bez jakiegokol­wiek uszczer­bku dla szyby ściągnąć taką folię. Jest to szczegól­nie przy­datne w sytu­acji gdy będziemy chcieli sprzedać samochód, a potenc­jalny przyszły naby­wca może nie życzyć sobie przy­ciem­nionych szyb.

Zobacz więcej zalet przy­ciem­ni­a­nia szyb

Przy­ciem­ni­anie szyb Pszczyna

Marcin Szafron Firma Produkcyjno-​Handlowo-​Usługowa Szyby Samo­chodowe, Tapicerstwo
Przy­ciem­ni­anie szyb, wymi­ana szyb

Pszczyna – Warsz­tat
Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17

Kon­takt: Przy­ciem­ni­anie szyb