Szyby dorabiane, nietypowe.

8 lat temu
nowe-z-aparatu-2011-03-044.JPG

Szyby dora­bi­ane na zamówie­nie klienta.

Zaj­mu­jemy się dora­bi­an­iem szyb niety­powych do maszyn budowlanych, busów, maszyn rol­niczych, leśnych i innych.

Dora­bi­amy szyby płaski i gięte w jed­nej płaszczyźnie. Szyby dora­bi­ane na zamówie­nie mogą być bezbar­wne lub w kolorze brązu bądź zie­leni. Dodatkowo, jeżeli klient sobie życzy doro­biona szyba może być okle­jona folią w dowol­nym kolorze.

Szyby dora­bi­ane na zamówie­nie są grubości 5mm, 6mm z dowolną iloś­cią naw­ier­conych otworów i różno­rakim ksz­tał­cie, w zależności od zamówienia klienta.

Szyby dora­bi­amy według szablonów, rysunków nadesłanych przez klienta lub jeżeli jest taka możli­wość sami wymi­aru­jemy i robimy szablon na dora­bi­aną szybę. Można także do nas zadz­wonić i podać wymi­ary zamaw­ianej szyby tele­fon­icznie. Cena szyby uza­leżniona jest od jej powierzchni płask­iej lub giętej oraz od zamaw­ianego koloru i ilości naw­ier­conych otworów.

przeszklenie kabiny

przykłądowe schematy, szablony dorabanych szyb

Naszym klien­tom pro­ponu­jemy mon­taż zamówionych szyb, jeżeli zachodzi taka potrzeba to możemy także wymienić zaw­iasy, klamki, uch­wyty, uszczelki, siłown­iki. Posi­adamy w ofer­cie cały asorty­ment artykułów dodatkowych:

  • siłown­iki ( różné rodzaje)
  • klamki, uch­wyty, rączki, zaw­iasy, śruby mocu­jące i podkładki
  • uszczelki różnego typu do przeszk­leń, dystanse

Zamówione u nas szyby dostar­czamy naszym klien­tom bez­piecznie za pośred­nictwem firmy kuri­er­skiej CAT.

Cat LC Polska Sp z.o.oCAT LC Pol­ska Sp.zo.o

Kom­plek­sowo zaj­mu­jemy się przeszk­le­ni­ami kabin, busów, łodzi.

Nasza oferta sprzedaży obe­j­muje kat­a­log szyb do więk­szości maszyn budowlanych, dźwigów, maszyn rol­niczych, busów – szyby panoramiczne.

JCB, CAT, LIEB­HERR, VOLVO, CASE, ATLAS, DAE­WOO, KOMATSU, HITACHI, TEREX, BOB­CAT, CLAAS, JLG, NEW HOLLAND

Zadz­woń Tel 502397360 i zapy­taj, lub napisz e-​mail szyby1@op.pl

Jeżeli nie mamy w naszym asorty­men­cie szyby, której szukasz to doro­bimy ją dla Ciebie.

Poniżej gale­ria wyrobów z poliamidu, klamek, zamków, zaw­iasów, śrub które można dopa­sować do dora­bi­anych szyb kabin.